Lifestyle to stosunkowo nowe słowo w naszym codziennym słowniku. Wkroczyło na salony i narobiło dużo szumu. I już zostało. Co to lifestyle, czym się charakteryzuje i jak można go mieć?

Czym jest lifestyle?

O czym piszemy?

Lifestyle to w dosłownym tłumaczeniu styl życia. Składają się na niego wartości, nawyki, wyznawane poglądy, zachowania jednostki, a także środowisko, którym się otacza. Lifestyle można interpretować bardzo szeroko, zaliczając do niego również styl ubioru. Wszystko to, co jednostka manifestuje, m.in. za pomocą  ubioru czy zachowań w otoczeniu społecznym, składa się na jej styl życia.

Do ważnych elementów, na podstawie których również można określać styl życia, należą: status ekonomiczno-społeczny, konsumpcja, praca i stosunek do religii.

Każdy ma lifestyle!

Styl życia dotyczy każdego człowieka. Każdy ma jakieś poglądy, wartości, jakoś się ubiera i konsumuje. Nie można więc nabyć stylu życia, bo funkcjonując w społeczeństwie, automatycznie się ten styl życia ma. Jednak każdy człowiek ma możliwość wyboru swojego własnego stylu życia – rodzaj lifestyle’u to kwestia indywidualna. Kierowca autobusu, biznesman, sprzedawczyni – oni wszyscy mają konkretny lifestyle i choć ich światy diametralnie się od siebie różnią, wszystkie są ważne i równe.

Co jest modne?

Prawdą jest, że w obecnych czasach pewne style życia, są bardziej pożądane i akceptowane niż inne. Ciężko jednoznacznie określić, co spowodowało nagły wzrost popularności pewnych schematów życiowych. Można przypuszczać, że przede wszystkim na pierwszy plan wysunęła je ich wyrazistość, szybko postępujące zmiany w społeczeństwie i odchodzenie od tradycji, a także silne promowanie tych lifestylów w mediach społecznościowych.

Konkretne lifestyle nie mają nazw, jednak na bardzo popularne style życia składają się np. zero waste, czyli maksymalne ograniczenie wytwarzania odpadów lub vegan, czyli zrezygnowanie z jedzenia o pochodzeniu zwierzęcym.  Są również influencerzy, których życie to moda, podróże i dobre jedzenie. To także swego rodzaju styl życia, który w ostatnich latach stał się marzeniem wielu osób. Przykładów jest tak naprawdę o wiele, wiele więcej.

Każdy z nas ma możliwość wyboru. Nie każdy lifestyle jest dobry, zdrowy, wartościowy – warto więc przyjmować różne wartości i promować pewne zachowania z głową. Nie zmienia to jednak opinii, że style życia są indywidualną decyzją,

Autor: Aleksandra Gajda