Komunikowanie się z innymi ludźmi jest nieodzowną częścią naszego życia. Nic w tym dziwnego, bowiem żyjemy w społeczeństwie, a kontakt z nim możliwy jest przede wszystkim poprzez wzajemną wymianę komunikatów. Jednak to, co chcemy przekazać innym, to nie tylko słowa. Tak naprawdę stanowią one jedynie niewielką część. Niezwykle ważnym uzupełnieniem komunikatu słownego, czyli werbalnego jest komunikat niewerbalny. Odnosi się on do mowy naszego ciała, z której można odczytać więcej niż mogłoby się nam wydawać! Sprawdź jaka jest rola niewerbalnego przekazu w procesie komunikacji.

Gesty znaczą więcej niż myślisz!

Czym jest komunikacja niewerbalna?

Psychologia społeczna utożsamia komunikację niewerbalną z mową ciała. To sposob komunikowania się bez używania słów. Składają się na niego: gesty, dotyk, wyraz twarzy, mimika, postawa i ruchy ciała, kontakt fizyczny, kontakt wzrokowy, sposób mówienia, ton oraz tempo wypowiadanych przez nas słów. Te elementy potrafią przekazać wiele informacji o samym rozmówcy, jak i jego rzeczywistych intencjach. Dzięki ich właściwej interpretacji można przekonać się, jaki jest stan emocjonalny osoby, z którą rozmawiamy oraz jakie są jego oczekiwania wobec prowadzonej rozmowy. Statystyki podają, że komunikat niewerbalny stanowi nie tyle uzupełnienie przekazu słownego, ile jest dominującym składnikiem procesu komunikacji. Nie bez powodu uważa się więc, że komunikacja niewerbalna oraz werbalna są ściśle ze sobą powiązane. Łącznie sprawiają, że rozmówcy otrzymują pełen obraz przekazywanego komunikatu.

Jakie znaczenie mają gesty?

Mowa ciała jest bardzo złożona. Odczytanie jej zależy od konkretnej sytuacji i kontekstu, w jakim dane sygnały niewerbalne występują. Tak naprawdę dopiero połączenie interpretacji tego przekazu z wypowiadanymi przez innych słowami nadaje sens całej wypowiedzi. Jednak są również pewne podstawowe gesty, których interpretacja jest praktycznie jednoznaczna. Oto najważniejsze z nich:

 • Zaciśnięte usta – są wyrazem złości i arogancji albo dużego skupienia się na wykonywanym zadaniu.
 • Przygryzanie wargi – oznaka niepewności, niezdecydowania bądź zamyślenia się.
 • Zarumienienie twarzy – świadczy o zawstydzeniu się, nieśmiałości lub zakłopotaniu wynikającym ze znalezienia się w kłopotliwej sytuacji.
 • Utrzymywanie kontaktu wzrokowego – zainteresowanie rozmówcą i tym, co ma do powiedzenia, aktywne uczestnictwo w rozmowie.
 • Unikanie kontaktu wzrokowego – brak zaufania wobec drugiej strony, a nawet oznaka ukrywania czegoś przed drugą osobą.
 • Uderzanie palcami o stół – zniecierpliwienie, chęć jak najszybszego zakończenia rozmowy
 • Zaciśnięcie pięści – oznaka agresji, determinacji i złości.
 • Wzruszanie ramionami – świadczy o braku wiedzy na jakiś temat lub lekceważeniu rozmowy i całkowitym braku zainteresowania rozmówcą.
 • Potakiwanie – to wyraz zgody i akceptacji, wywołuje pozytywne skojarzenia, bowiem często świadczy o aktywnym słuchaniu.
 • Skrzyżowanie rąk – to postawa zamknięta, która wiąże się z utrzymywaniem dystansu i odmową kontaktu.
 • Silny uścisk dłoni – wyraża zdecydowanie i wyjątkową pewność siebie.

Jak widać, nie tylko słowa się liczą. Również gesty odgrywają znaczącą rolę w procesie komunikowania się. Dlatego też, aby jak najwięcej wynosić z każdej rozmowy i jak najpełniej móc odbierać przekaz kierowany od innych osób warto wiedzieć na co szczególnie zwracać uwagę w kontaktach z innymi.

Autor: Karolina Mondel