Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu

Ludzie od zawsze robią wszystko, aby osiągnąć sukces. Dużo osób kończy studia, chodzi na różne kursy i szkolenia. Przez wiele lat myślano, że największy wpływ na osiągnięcie sukcesu ma Iloraz Inteligencji (IQ). Jednak okazało się, że to nam nie wystarczy. Większe znaczenie ma inteligencja emocjonalna (IE), która w przeciwieństwie do IQ, nie jest wrodzona i możemy ją trenować, a tym samym zwiększyć szanse na odniesienie sukcesu.

Dlaczego Inteligencja Emocjonalna jest taka ważna?

Dlaczego Iloraz Inteligencji nie wystarcza? Ludzie o wybitnej inteligencji często postępują głupio i irracjonalnie, zwłaszcza w przypadku kontaktów społecznych. Kluczem do podejmowania rozsądnych decyzji w naszym życiu jest dostrojenie się do własnych emocji. Dlatego duży wpływ na odniesienie sukcesu ma Inteligencja Emocjonalna. IE to zdolność rozumienia własnych emocji i kierowania nimi. Ludzie o wysokim wskaźniku Inteligencji Emocjonalnej lepiej radzą sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób, co może mieć dobry wpływ na ich relacje z otoczeniem. Do zdolności inteligencji emocjonalnej zaliczamy zdolność trafnego spostrzegania, oceniania i wyrażania emocji; zdolność znajdowania dostępu do uczuć oraz do ich wzbudzania, kiedy ułatwiają poznanie poznawcze; zdolność rozumienia informacji mającej znaczenie afektywne i posługiwania się wiedzą o emocjach; a także zdolność regulowania emocji w celu pobudzania rozwoju emocjonalnego i intelektualnego oraz zapewnienia sobie dobrego samopoczucia.

Trening Inteligencji Emocjonalnej eliminuje problemy wychowawcze

Trening Inteligencji Emocjonalnej powinno się zacząć jak najwcześniej. Rodzice coraz częściej starają podnieść poziom inteligencji emocjonalnej swoich dzieci, aby zapewnić im lepszą przyszłość. Badania wykazały, że wśród młodzieży Inteligencja Emocjonalna prowadzi do obniżenia poziomu agresji i wzrostu popularności wśród rówieśników, poprawy w uczeniu się i podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących narkotyków, palenia oraz seksu. Z tego wynika, że wysoki wskaźnik Inteligencji Emocjonalnej może zaoszczędzić rodzicom wielu problemów wychowawczych. Dlatego warto pracować nad IE dzieci już od najmłodszych lat, aby w przyszłości odnosić duże sukcesy wychowawcze.

Inteligencja Emocjonalna wpływa na życie zawodowe i uczuciowe

Inteligencja Emocjonalna ważna jest nie tylko w życiu dzieci i młodzieży, ale również w codzienności ludzi dorosłych. Coraz więcej osób stara się ją rozwijać, aby lepiej sobie radzić w pracy. W sferze zawodowej cecha ta ma pomagać ludziom pracować w zespołach i uczyć się wzajemnie od siebie jak być efektywnym. Inteligencja Emocjonalna wpływa nie tylko na nasze życie zawodowe, ale również emocjonalne. IE w dużym stopniu wpływa na relacje pomiędzy partnerami. Liczne badania potwierdzają jej oddziaływanie na związki interpersonalne. Osoby o wysokiej Inteligencji Emocjonalnej będą tworzyły i podtrzymywały szczęśliwsze, bardzo satysfakcjonujące, lepiej funkcjonujące związki. Badania dowiodły, że najbardziej na relację w związku wpływa inteligencja emocjonalna mężczyzny, inteligencja emocjonalna kobiet ma znaczenie w trochę mniejszym stopniu.