Komunikacja interpersonalna to jeden z najbardziej interesujących aspektów w dziedzinie psychologii. Jednym z najbardziej znanych psychologów zajmujących się tą dziedziną był Thomas Gordon. Opracował on listę błędów w komunikacji, które nie pozwalają nam na efektywne komunikowanie. Poznajcie “brudną dwunastkę”!

Brudna dwunastka, czyli najczęstsze błędy komunikacji interpersonalnej!

Krytykowanie

Nikt nie lubi być krytykowany. Nie chodzi tutaj o konstruktywną krytykę, ale o nieprzemyślaną, negatywną ocenę drugiej osoby, jej wartości, przekonań, czy działań. Może nam się wydawać, że krytyka zmotywuje drugą osobę do zmiany swojego zachowania, ale zazwyczaj tak się nie staje.

Przezywanie

Prawie każdy z nas doświadczył przykrości z powodu przezwisk. Najczęściej dotyczą one naszego wyglądu, ale też zachowania czy sposobu wyrażania się. A przecież poniżanie i nadawanie etykiet z pewnością nie pomoże w nawiązaniu dobrej relacji.

Stawianie diagnozy

Ze stawianiem diagnozy mamy do czynienia podczas próby analizy zachowania drugiej osoby. Taka praktyka często ma negatywny wydźwięk, a rzadko jakikolwiek związek z prawdą. Zna ją tylko nasz rozmówca i zamiast bawić się w psychologa amatora, powinniśmy go wysłuchać.

Chwalenie połączone z oceną

Wydaje się nam, że nie ma nic złego w pochwałach. Lubimy słuchać komplementów i pozytywnych opinii dotyczących naszej osoby. Jednak pragnienie akceptacji i uznania czasem jest wykorzystane przez innych w celu osiągnięcia własnych korzyści. Sprawia to, że czujemy się przez nich manipulowani i tracimy do nich zaufanie.

Rozkazywanie

Rozkazywanie zazwyczaj ma miejsce w przypadku relacji rodzic-dziecko czy też rodzic-nauczyciel, ale zdarza się także w relacjach partnerskich czy przyjacielskich. Jednak niezależnie od typu więzi, nie jest ono dobrym sposobem na skłonienie drugiej osoby do danego zachowania. Dobrą alternatywą dla rozkazywania jest prośba – wzbudza ona poczucie szacunku ze strony rozmówcy, a to motywuje do tego, aby go posłuchać.

Grożenie

Grożenie to jedna z najgorszych barier w komunikacji. Powiązane jest z próbą kontroli drugiej osoby, poprzez wzbudzanie w niej lęku. O wiele lepiej jest dać drugiej osobie wolność i poczucie bezpieczeństwa.

Moralizowanie

Moralizowanie ma wiele wspólnego z rozkazywaniem. Mamy z nim do czynienia wtedy, kiedy mówimy drugiej osobie co powinna zrobić. Powiązane jest często z wykorzystywaniem społecznych idei czy autorytetów, a jego negatywną stroną może być wzbudzanie w rozmówcy poczucia winy.

Stawianie zbyt wielu pytań

Stawianie pytań może być oznaką troski i zainteresowania. Jednak kiedy stawiamy ich zbyt wiele, nasz rozmówca może poczuć, że jest przesłuchiwany. Jeśli chcemy nawiązać z nim pozytywny i bezpiecznych kontakt, powinniśmy tego unikać.

Udzielanie rad

Udzielanie rad to dawanie drugiej osobie recepty na jej problemy, pozbawione jakichkolwiek oznak empatii. Wydaje się nam, że w ten sposób pomagamy drugiej osobie. Jednak o wiele lepszą pomocą byłoby przekonanie jej, że ma w sobie wystarczająco dużo siły oraz inteligencji, aby samemu uporała się z trudnościami.

Odwracanie uwagi

Odwracanie uwagi może być wykorzystywane w dobrej intencji, jako próba pomocy drugiej osobie. Jednak w rzeczywistości jest to bagatelizowanie problemów drugiej osoby. Stwierdzenie, że “inni mają gorzej” w niczym jej nie pomoże. Zdecydowanie lepszą opcją byłoby okazanie jej zrozumienia i współczucia.

Logiczne argumentowanie

Logiczne argumentowanie ma miejsce wtedy, kiedy w sytuacji konfliktu, nie bierzemy pod uwagę emocji drugiej osoby i próbujemy przekonać ją do swojego zdania jedynie poprzez suche fakty i logiczne argumenty. Może to prowadzić do poczucia niezrozumienia i braku akceptacji, co wpływa negatywnie na każdą relację.

Uspokajanie

Uspokajanie wiąże się z próbą powstrzymania u drugiej osoby negatywnych uczuć, na przykład poprzez komunikaty w stylu: “Nie płacz”, “Nie smuć się”. Często wykorzystywane jest przez osoby, które nie potrafią uporać się z trudnymi emocjami i wolą za wszelką cenę ich unikać. A przecież każdy z nas ma prawo do przeżywania emocji, zarówno przyjemnych, jak i nieprzyjemnych i nie zawsze możemy pozbyć się ich od tak.

Poznanie błędów w komunikacji to pierwszy krok do sukcesu. Mamy nadzieję, że uda wam się wykorzystać te wiedzę w praktyce i sprawić, że wasza komunikacja stanie się bardziej efektywna. Możecie też zainteresować się szkoleniami i kursami z komunikacji interpersonalnej, których listę znajdziecie na https://eventis.pl/szkolenia/komunikacja-interpersonalna. Szkolenia takie dostępne są w większych miastach w całej Polsce, ale również online. Kurs z komunikacji interpersonalnej na pewno pozwoli poznać popełniane przez nas błędy w komunikacji interpersonalnej, jak też przejść solidny trening komunikacji interpersonalnej. Powodzenia!

Autor: Anna Aniśko